नुवाकोटनुवाकोटमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र जनजीविकाको पुनर्स्थापना

Source: Trishuli TV

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *